Giáo dục

Nhưng ngưòi quen vẫn gọi tèCậu Chiêu đèo Mã Pì Lèng

Trước đây, họ Nguyễn Đình Hạ Thái chưa bao giờ làm lễ Đông chí. Năm nay, cụ Đốíc trấn về sốhg ỏ quê hương, thưòng hay ưu tư, sầu muộn, để vui lòng mẹ, ông Tú Cả bày ra lễ. Lễ Đông chí, chỉ làm trong gia đình ông đèo Mã Pì Lèng Tú cả, đèo Mã Pì Lèng có thêm bố con Đình Trâm được mòi về.

Toàn anh em ruột thịt, nên không bày vẽ cỗ bàn thịnh soạn, chỉ làm đôi gà thiến, đôi vịt, thổi xôi, nấu chè, ủ. Buổi sáng, sau khi lên đèn hương tại từ đưòng và bày đồ ngũ cúng, ông Tú cả đã quỳ rồi mật khẩn, cẩn cáo với.

Tiếp sau cụ Đốc trấn khấn vái, cầu tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình con cháu thoát nạn can qua! Cụ Đốc trấn. Đình Hi lên chín, con ông Tú Cả, Đình Giai lên sáu, con ông Tú Hai, đều được bà nội khen là biết lễ. Trong lúc con cháu hành lễ, Đình Khoa pha trà dâng mòi mẹ. Chợt có tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng, rồi thấy một ông bưốc vào, đầu quàng khăn lụa, đội nón sơn, mình mặc. – Lạy cụ ạ!
Cụ Đốc Trấn nhìn ra, rồi hỏi:
– Cậu Chiêu Hổ đấy a?
Ông Tú Cả bước ra ngoài hiên, nắm hai tay. – Hi con! Ra lạy chào bô~~ vợ đi!
Cậu bé con vội chạy ra, chắp tay chào:
– Lạy thầy ạ!
Tính cho đủ ngày tháng, thì.

Tục xưa, thường gọi con quan là cô, là cậu. Năm nay, ông Chiêu đã băm tư tuổi, nhưng ngưòi quen đèo Khau Phạ vẫn gọi tè
Cậu Chiêu đèo Khau Phạ . Sau loạn Kiêu binh năm Giáp Thìn , Cậu Chiêu lên Thăng Long trọ học, rồi quen biết Tú Khoa.

Vì hai bà mẹ vôn là đôi bạn cũ, mà tình bạn giữa hai cậu càng trở nên thân thiết, trưốc năm quốc biên Bính Ngọ ,.

Hai cậu đều ham mê tiểu thuyết Tàu, hễ có cuốn nào hay, là trao đổi ngay cho bạn. Nhiễm phong tục nhà nho Thiên triều, khi hai mợ cùng mang thai, hai cậu cao hứng, bắt chước “Phan Trần hai họ cửa Nho. Không chỉ có hai cậu ấm đây mối kết thông gia kiểu “Chi phúc vi hôn” , mà tục này đã phổ biến trong tầng lốp sĩ. – Chuyến này dọn hẳn về Kinh ngụ!- ông Chiêu Hổ nói xong, bước qua cửa bức bàn, vào nhà. Ông Tú Khoa đưa ông bạn dâu gia vào gian tả, đõ lấy cái tráp và chiếc tay nải, đặt xuống tràng kỷ rồi hỏi:
– Thế. – Khi ấy tôi đã định ròi hẳn Khánh
Vân, chî vi dvfdng đèo Pha Đin luyên dô mot trô, gia dinh cû vât nài giü lai!

– Tai Khânh Vân, đèo Pha Đin .

Leave a Comment