Tin tức

Tên của cô được coi như đồng lõa với một ngươi mua máy phát điện

Và cô khỏng thày nguy hiểm à?. Nguy hiểm?.

Một anh hầu bàn của khách sạn mặc áo vét trắng đi vào màn ảnh. Ong có cần một ly gịải khát?
Hai giá máy hút bụi ly nước giá máy hút bụi trái cây – Sanders nói. Anh hầu bàn quay đi. Giọng của Sanders:
Cô không kêu với anh hầu bàn: Cứu tôi! Cứu tôi! Người ta cưõng bách tôi phải nói” phải không?.

Cô nói tiếp đi. Ta trở lại vân đề. Đêm ấy. ông ta đà nói gì?. Hãy để tôi yên nào!”. Annie White, cô có còn cha mẹ không?”. Còri. Liệu họ có vui lòng không khi đọc thậy ỏ trang một các báo, tên của cô giá máy rửa xe được coi như đồng lõa với giá máy rửa xe một ngươi. Annie kêu lên:
Không!.

Vậy thì. . ”Cái đêm ấy, ông ta kể vối tôi về mua máy phát điện cái chêt mua máy phát điện của vọ ông ta. Một tai nạn, ông Sanders. Trong một cơn giận dữ mãnh liệt, ông ta đả ném một chiêc ghê vào người bà ta. Chiếc ghế rơi xuỏng không may khiến bà ta tử thương.

Leave a Comment