Khu vuờn trên mây mobile còn giúp người chơi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn
Giải trí, Giáo dục, Hài hước

Khu vuờn trên mây mobile còn giúp người chơi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn

Khu vuờn trên mây mobile còn giúp người chơi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn như hệ thống đơn hàng, máy sản xuất, nhà kho, bảng tin rao vặt,….

làm gì vậy? Có sĩ quan nêu ý kiến: “Có thể địch phán đoán bộ đội ta sắp mở chiến dịch ở vùng Hà teen du ký Nam – Ninh Bình I Nam Định, nên chúng nhảy dù trên đó để ta bỏ ý định đánh lớn dưới này”. Nhưng đến ngày thứ ba, sau teen du ký khi biết rõ có đến sáu tiểu đoàn dù đã nhảy xuống Điện Biên, cán bộ trong hai Cục đêu khẳng định “Pháp quyết đưa quân lên đó dể chiếm lại vùng Tây Bắc của Tổ Quốc”.

teen du ky

Vào nhứng thời điểm, những khoảnh khắc nhất định của lịch sử, chúng ta thấy thường xuất hièn những nhân vật lỗi lạc, những bậc thiên tài. Cục trưởng tác chiến Trần Quang kể lại: Ngay buổi tối ngày thứ ba Pháp nhảy dù xuống Điện Biên, sau khi nghe cục trưởng quân báo Lê Trọng báo cáo đã có sáu tiểu đoàn xuống đó, Tổng Tư lênh vui vẻ nói với tướng Thành rằng: Tướng Nava vừa gửi khu vườn trên mây biếu trại tù binh ta khá nhiều lính dù, mà không phải chỉ có lính dù đâu, chúng ta còn phải đón vào trại tù binh khu vườn trên mây thêm các lính bộ bỉnh và binh chủng khác, cộng tất cả cũng gấp hai Tân số tiểu đoàn dù hiện nay đó…

khu vuon tren may

Kòi Cục trưởng kể tiếp: Thấy một số cán bộ chưa hiểu hết câu nói này, Tổng Tư lênh liền giải thích thêm.

Đây là nguyên văn lời Tổng Tư lệnh:Lính dù chỉ để tấn công bất ngờ hoặc chiến đấu phá vòng vây, không thể dùng để đóng đôn, giữ đất. Muốn đóng đòn, giữ đất và bảo vệ sáu tiểu đoàn lính dù này, phải có số lực lượng tiểu đoàn bô binh và binh chủng khác bằng hoặc hơn số lượng tiểu đoàn dù ấy. Như vậy bộ chỉ huy Pháp sẽ tiếp tục đưa lền thung lúng Điện Biên không dưới 12 tiểu đoàn tinh nhuệ của họ ! Đây là miếng mồi béo bở đối với chúng ta. Tôi thấy không càn phải tìm chọn hướng nào khác cho chiến dịch Đông Xuân nữa, mà chọn ngay Điện Biên Phủ này thôi. Đây sẽ là trận đánh lớn nhất, có tính chất quyết định nhất tại chiến trường Bắc Bộ, và có thể cả chiến cuộc Đông Dương này… Tôi đê nghị anh Thành ivegas chỉ đạo Cục Tác chiến chuẩn bị ngay kế hoạch và phương án tác chiến đại thể cho mặt trận này, kể cả kế hoạch phối hợp chiến trường trong toàn quốc ivegas  với Điện Biên Phủ. Tôi gợi ý: bước đầu cho điều ngay

Leave a Comment