Điện tử

Khí nén là tốn kém

Rò rỉ khí nén có thể là nguồn năng lượng lãng phí chính trong các cơ sở công nghiệp. Rò rỉ có thể dẫn đến lãng phí 20% đến 30% . Trong một số trường hợp, thậm chí có tới 50% sản lượng của hệ thống máy nén khí bị lãng phí nếu nhà máy không có chương trình quản lý rò rỉ chủ động. Ngược lại, các cơ sở có chương trình phòng chống rò rỉ có kỷ luật có thể giảm rò rỉ xuống dưới 10% sản lượng của hệ thống máy nén.

Giả sử rò rỉ 30% khí nén, một hệ thống với 200 HP máy nén điện đang lãng phí 60 HP do rò rỉ. Sử dụng chi phí trung bình toàn quốc là 7 cent cho mỗi kWh, chi phí này lên đến hơn $ 31,000 trong năng lượng điện lãng phí hàng năm.

Máy nén khí

Thiệt hại vượt quá thiệt hại tài chính

Ngoài tác động tài chính điện, rò rỉ không khí có tác động bất lợi đến các công cụ và thành phần của nhà máy và dẫn đến cao hơn các khoản đầu tư vốn cần thiết. Một số vấn đề bao gồm:

  • Mất năng suất do các công cụ không hiệu quả: Rò rỉ dẫn đến giảm áp suất không khí ở đầu vào cho các công cụ không khí. Điều này có thể làm cho các công cụ hoạt động kém hiệu quả hơn, dẫn đến năng suất thấp hơn.
  • Giảm tuổi thọ thiết bị hệ thống: Rò rỉ dẫn đến nhu cầu không khí cao hơn từ hệ thống khí nén hơn so với những gì thực sự cần thiết. Điều này làm cho gói máy nén và toàn bộ hệ thống quay vòng thường xuyên hơn, làm giảm tuổi thọ hữu ích của hệ thống khí nén. Các nhà máy có rò rỉ khí cao hơn phải thay thế hệ thống khí nén của họ thường xuyên hơn.
  • Chi phí bảo trì cao hơn: Vì hệ thống đang chạy nhiều hơn, nhu cầu sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí tăng cùng với nó.
  • Thời gian ngừng hoạt động cao hơn: Bảo trì cao hơn giúp thời gian ngừng hoạt động cao hơn. Về cơ bản, bạn đang giảm thời gian sản xuất và thay thế nó bằng thời gian bảo trì. Khi bạn giao dịch thời gian sản xuất quý báu để bảo trì, tài sản sản xuất của bạn hiện đang sử dụng kém hơn và lợi tức đầu tư thấp hơn.
  • Dung lượng không cần thiết bổ sung: Nếu nhu cầu khí nén của bạn cao hơn hệ thống rò rỉ của bạn có thể hỗ trợ, bạn sẽ kết thúc việc bổ sung thêm dung lượng để bù đắp cho rò rỉ. Ngoài ra, nếu rò rỉ gây ra mất mát lớn hơn thời gian sản xuất, bạn có thể phải chi tiêu nhiều hơn vào các thiết bị sản xuất bổ sung để tăng năng lực sản xuất của bạn.

Xem thêm về các sản phẩm máy nén khí: http://sieuthimaynenkhi.net

Hệ thống máy nén khí – Đo Rò rỉ

Một cách dễ dàng để ước tính lượng rò rỉ của một nhà máy là trong thời gian không sản xuất. Vận hành máy nén khí ở chế độ tải / không tải hoặc khởi động / dừng và ghi lại thời gian cần để tải và tháo máy nén. Trong trường hợp này, máy nén sẽ tải hoặc dỡ tải vì nhu cầu không khí do rò rỉ trong hệ thống. Để ước lượng tải rò rỉ của nhà máy, vận hành máy nén khí ở chế độ tải / không tải trong thời gian không sản xuất. Ghi lại thời gian tải và không tải, và so sánh chúng với dung lượng của máy nén.

Leave a Comment